Cyberveilige gemeenten

Ondersteuningsaanbod informatieveiligheid voor steden en gemeenten

Lokale besturen maken nu meer dan ooit gebruik van digitale instrumenten om te communiceren met burgers en ondernemingen en om hun (thuis)werking en dienstverlening te kunnen garanderen. Daarbij is er nood aan robuuste en veilige lokale ICT-systemen die de informatieveiligheid, maar ook de bedrijfscontinuïteit maximaal waarborgen.

In 2017 en 2018 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit rond informatieveiligheid uit bij 28 lokale besturen. Daaruit bleek dat de besturen al verschillende inspanningen leveren om hun informatie veilig te houden, maar ook dat er bijkomend actie nodig is om de cyberveiligheid bij steden en gemeenten te verhogen. De audit wees op de nood aan gezamenlijke oplossingen en quick wins om een aantal kwetsbaarheden af te dekken.

Op initiatief van minister Somers biedt de Vlaamse regering nu aan alle lokale besturen bijkomende ondersteuning aan om de meest prioritaire risico’s rond cyberveiligheid aan te pakken.

Deze ondersteuning wordt gegroepeerd onder het programma ‘Cyberveilige gemeenten’ en bestaat uit 2 sporen:

  • cofinanciering voor het uitvoeren van een ICT-veiligheidsaudit in alle lokale besturen
  • ontwikkeling van een digitale toolbox cyberveiligheid op maat van lokale besturen
Spoor 1: Een ICT-veiligheidsaudit in alle lokale besturen

De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in de cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits in de 300 lokale besturen in Vlaanderen. Dit aanbod voor cofinanciering is verlengd tot eind 2022.

Audit Vlaanderen stelde een basisaudit samen die de belangrijkste potentiële kwetsbaarheden detecteert op het vlak van cyberveiligheid. In dit basispakket is ook een dag begeleiding voorzien om met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag te gaan.

De Vlaamse overheid betaalt via cofinanciering 2/3 van de kostprijs van deze basisaudit. Elk lokaal bestuur dat in de loop van het jaar deze basisaudit bestelt via de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, kan gegarandeerd gebruik maken van dit aanbod. De prijs die jouw bestuur zelf moet betalen, bedraagt minder dan 2.000 euro.

De lokale besturen kunnen naar eigen keuze ook aanvullende auditwerkzaamheden bestellen. Voor deze aanvullende audit betaalt de Vlaamse overheid binnen de grenzen van het beschikbare krediet 50% van de kostprijs via cofinanciering.

Jouw bestuur kan - conform de bestelprocedure - zelf contact opnemen met de betrokken auditfirma’s die zijn aangeduid in de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen. Zij zijn op de hoogte van de inhoud en voorwaarden van dit aanbod.

Audit inbedden in een ruimer traject is mogelijk: aanbod ethische hacking via Howest in samenwerking met VVSG

In samenwerking met Howest en later mogelijk ook andere hogescholen, zullen laatstejaarsstudenten cyberveiligheid in het najaar van 2020 worden ingeschakeld bij de lokale besturen.  De studenten gaan te werk als echte ethische hackers en testen niet alleen de IT-systemen en toepassingen in de gemeente op zwakheden en verbeterpunten, maar onderzoeken ook mogelijke zwakheden in processen en het gedrag op de werkvloer.  Het resultaat is een verslag op maat van het lokaal bestuur, met heldere tips over hoe je de cyberveiligheid in jouw gemeente nog kan verbeteren. Bovendien krijg je de kans om een student een inkijk te geven in hoe een lokaal bestuur functioneert en draag je op die manier een steentje bij aan de leerervaring van een toekomstige cyberspecialist.

Dit gratis aanbod is geen vervanging voor een ICT-veiligheidsaudit maar biedt de mogelijkheid om jouw bestuur voor te bereiden op de audit of om te laten opvolgen of de vastgestelde verbeterpunten wel effectief zijn opgelost. Er is geen verplichting om dit ethische hacking-aanbod te combineren met de ICT-veiligheidsaudit.

Spoor 2: Ontwikkeling van een digitale toolbox cyberveiligheid op maat van lokale besturen

Er bestaat vandaag al heel wat informatie over cyberveiligheid (leidraden, sjablonen, infomateriaal...) dat nuttig kan zijn voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. VVSG zal samen met experten die informatie verzamelen, analyseren, waar mogelijk aanpassen voor lokale besturen en samenbrengen in één digitale toolkit. Voor dit project zal een taskforce worden opgericht van een kleine groep experten van lokale besturen die hier actief zullen rond werken. Ook een ruimere klankbordgroep wordt voorzien.

Dit programma ‘Cyberveilige gemeenten’ wordt u aangeboden via een samenwerking van VVSG, Howest, Agentschap Binnenlands Bestuur, Het Facilitair Bedrijf, Digitaal Vlaanderen en Audit Vlaanderen.

projectpartners