Globaal rapport - thema-audit Debet- en kredietkaarten

Aan de toekenning en het gebruik van debet- en kredietkaarten zijn inherente risico’s verbonden. Voor de thema-audit hierover voerden Audit Vlaanderen en de decentrale auditdiensten van de Vlaamse administratie deelaudits uit bij 10 Vlaamse entiteiten.

Voorblad globaal rapport - thema-audit Debet- en kredietkaarten
Globaal rapport

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. Daar leest u onder andere in welke mate:

  • de entiteiten de risico’s beperken bij het beheer van debet- en/of kredietkaarten;
  • het beheer van deze kaarten invulling geeft aan de richtlijnen uit de omzendbrief van de Vlaamse Regering (VR 2017/05) “Gedragscode voor bestuurlijke uitgaven”.

Het globaal rapport besteedt ook aandacht aan de toepasbaarheid van de richtlijnen uit de omzendbrief en aan de mogelijkheden tot risicobeheersing bij het beheer van debet- en kredietkaarten binnen het financieel systeem van het gemeenschappelijk dienstencentrum boekhoudkantoor.

Aanpak

Audit Vlaanderen en de decentrale auditdiensten onderzochten de wijze waarop de entiteiten debet- en kredietkaarten beheren vanaf de toekenning van kaarten, over afspraken over het gebruik ervan, tot de controle op het gebruik. Telkens werd de effectiviteit van de beheersmaatregelen getoetst aan de resultaten van een steekproef van uitgaven uit 2016.

Vaststellingen

De thema-audit toont aan dat:

  • de geauditeerde entiteiten veelal goede beheersmaatregelen hebben genomen die een redelijke zekerheid bieden over de beperking van de risico’s bij het beheer van debet- en/of kredietkaarten;
  • deze kaarten gedeeltelijk beheerd worden conform de richtlijnen uit de omzendbrief van de Vlaamse Regering (VR 2017/05) “Gedragscode voor bestuurlijke uitgaven”.

Om tot een grotere conformiteit met de richtlijnen te komen, is vooral het volgende nodig:

  • een verduidelijking van sommige elementen uit de omzendbrief;
  • een ruimere toepassing van geautomatiseerde controles zoals deze die aanwezig zijn in – en gefaciliteerd worden door – het financieel systeem van het gemeenschappelijk dienstencentrum boekhoudkantoor.