Globaal rapport - thema-audit In- en uitstroom van medewerkers

De aanwerving van de juiste medewerkers door de Vlaamse Overheid is cruciaal voor het leveren van een kwalitatieve dienstverlening aan de burgers. Audit Vlaanderen voerde daarom een thema-audit In- en uitstroom van medewerkers uit bij zes verschillende entiteiten van de Vlaamse administratie.

Voorblad van het globaal rapport thema-audit In- en uistroom van medewerkers
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

Audit Vlaanderen is in deze thema-audit nagegaan in welke mate de entiteiten van de Vlaamse overheid over de nodige beheersmaatregelen beschikken om:

 • op een kwaliteitsvolle en objectieve manier voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven of te laten doorstromen;
 • te werven in lijn  met de personeelsbehoeften en conform de geldende regels en procedures;
 • bij uitstroom van medewerkers het administratief beheer correct af te sluiten.

Per audit werd een deelrapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies rond in- en uitstroom binnen de Vlaamse administratie vindt u in het globaal rapport.

Aanpak

De thema-audit werd uitgevoerd bij:

 • Sport Vlaanderen;
 • Agentschap Overheidspersoneel (AgO);
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);
 • Vlaams Energieagentschap (VEA);
 • VDAB (in samenwerking met eigen interne audit);
 • Kind en Gezin.

Audit Vlaanderen auditeert ook het Dienstencentrum Talent (AgO), de gemeenschappelijke dienstverlener.

Vaststellingen

De thema-audit toont aan dat de meeste geauditeerde entiteiten erin slagen om op een kwaliteitsvolle en objectieve manier voldoende gekwalificeerd personeel aan te werven en te laten doorstromen. Bij elke entiteit leeft de ambitie om de juiste mensen op de juiste plaats aan te werven. Een aantal entiteiten werkt echter niet volledig conform de regels en procedures.

Bij uitstroom van medewerkers sluiten alle entiteiten het administratief beheer correct af.

De belangrijkste overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen zijn verder:

 • Entiteiten worstelen met de complexe regelgeving rond rekrutering en selectie.
 • De richtlijnen over personeelsplanning zijn gedateerd en de toepassing ervan is onduidelijk.
 • Het Selectiecentrum verbetert zijn dienstverlening op het vlak van doorlooptijden en rapportering aan de klant.
 • Er is onvoldoende kwaliteitsborging rond de naleving van de regelgeving over rekrutering en selectie.