Globaal rapport - thema-audit Informatiemanagement

De Vlaamse overheid beschikt over een grote hoeveelheid data in verschillende vormen. Deze informatie heeft een belangrijke waarde binnen de dagelijkse werking. Het is een noodzakelijk middel voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen en een onderbouwde, betere en transparantere dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen. Een sterk uitgebouwd informatiemanagement is dus heel belangrijk.

Audit Vlaanderen ging in 2017 – zowel op niveau van de Vlaamse overheid als bij zeven individuele entiteiten – na op welke wijze het informatiemanagement invulling krijgt.

Het globaal rapport bevat de overkoepelende vaststellingen en aanbevelingen voor een beter informatiemanagement binnen de Vlaamse administratie.

Globaal rapport
Voorblad globaal rapport thema-audit Informatiemanagement