Globaal rapport thema-audit Monitoring meerjarenplan

Audit Vlaanderen voerde tussen oktober 2020 en juni 2021 de thema-audit Monitoring Meerjarenplan uit bij 14 lokale besturen.

De thema-audit evalueerde of lokale besturen:
  • Duidelijk opvolgbare doelstellingen/actieplannen/acties formuleren;
  • Een degelijke aanpak hanteren voor de opvolging van de voortgang van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de randvoorwaarden bij deze opvolging (afspraken, instrumenten) werden geëvalueerd;
  • Degelijke rapporten hanteren die het management en het politieke niveau toelaten om de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 geïnformeerd bij te sturen. Ook hoe de organisatie rapporteert over de impact van COVID-19 op de realisatie van het meerjarenplan werd geëvalueerd.

De belangrijkste vaststellingen van deze thema-audit in 14 lokale besturen tonen aan dat de geauditeerde lokale besturen stappen vooruit zetten m.b.t. de monitoring van hun meerjarenplan, maar dat er nog werk aan de winkel is.