Globaal rapport - thema-audit Sportinfrastructuur bij lokale besturen

Audit Vlaanderen voerde van oktober 2018 tot april 2020 een thema-audit sportinfrastructuur uit bij achttien lokale besturen.

Voorpagina globaal rapport TA Sportinfrastructuur
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport lees je wat de belangrijkste aandachtspunten en conclusies zijn gelinkt aan sportinfrastructuur bij lokale besturen.

Aanpak

Deze thema-audit ging na of de besturen op gestructureerde wijze het lokale sportbeleid voorbereiden, opvolgen en evalueren, en of ze maatregelen treffen om de sportinfrastructuur efficiënt te beheren en ter beschikking te stellen aan gebruikers. Ook werd onderzocht of er voldoende aandacht is voor continuïteit en integriteit, waarbij de medewerkers ingezet worden om de sportdoelstellingen te bereiken en voldoende ondersteuning krijgen. Ook de aanpak van organisatiebeheersing kwam aan bod.

Vaststellingen

De risico’s bij het gebruik van de sportinfrastructuur zijn grotendeels onder controle.

Voor andere aspecten zijn echter bijkomende maatregelen nodig, zoals bij het beheer van het patrimonium en de keuze van de beheersvorm:

  • Lokale besturen hebben vaak te weinig een structureel zicht op de staat van het sportpatrimonium en de te verwachte kosten.
  • In acht van de onderzochte besturen wordt een bepaalde beheersvorm (bv. PPS, intergemeentelijke samenwerking …) onvoldoende doordacht aangegaan. Bij vijftien van de onderzochte besturen wordt de gekozen beheersvorm bovendien onvoldoende zorgvuldig opgevolgd of geëvalueerd. Dat is nochtans nodig, want het gaat hier om belangrijke keuzes met vaak een grote financiële impact.
Aan de slag

Audit Vlaanderen trof bij de geauditeerde besturen ook een aantal goede praktijken aan die andere lokale besturen kunnen inspireren. Deze zijn te vinden in de databank van de goede praktijken.

Daarnaast bestaan ook afwegingskaders die lokale besturen hulp kunnen bieden bij de beslissing over de beheersvorm voor hun sportinfrastructuur. 

  • Een instrument van het Kenniscentrum PPS weeg de opties ‘eigen beheer’ en verschillende vormen van PPS tegenover elkaar af. Deze vragenlijst is online beschikbaar na aanvraag en aanmaak van een gebruikersprofiel op pps-netwerk.vlaanderen, een netwerk- en kennisplatform voor elke overheidsdienst die binnen Vlaanderen in contact komt met PPS. De handleiding vindt u hier terug. 

  • Het afwegingskader van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB vzw) biedt aan de hand van 12 hulpvragen inzicht in welke uitvoeringsvormen meer of minder geschikt kunnen zijn voor de bouw en/of uitbating van een concrete (sport)infrastructuur. Het instrument maakt hierbij de afweging tussen eigen beheer, het beheer via een vorm van PPS, AGB, intergemeentelijke samenwerking en andere. Dit afwegingskader is geen publicatie of handleiding, maar is een instrument dat deel uitmaakt van de workshop ‘Afwegingskader voor besturen i.v.m. realisatie‐ en exploitatievormen sport‐ en/of zweminfrastructuur’. Het kan wel al een idee geven van de manier waarop u verschillende exploitatievormen kunt bekijken. Het afwegingskader vindt u hier terug.