Globaal rapport - thema-audit Standgelden

Naar aanleiding van een forensische audit in 2018-2019 onderzocht Audit Vlaanderen bij zeven lokale besturen hoe zij het proces van bepalen, innen en boekhoudkundige opvolging van standgelden organiseren.

Voorpagina globaal rapport thema-audit Standgelden
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport leest u onder andere:

  • wat de belangrijkste conclusies zijn van deze thema-audit;
  • welke verbeterpunten er zijn binnen het proces van standgelden;
  • hoe u als lokaal bestuur zelf aan de slag kan om dit proces beter te beheersen.
Aanpak

Markten en kermissen zijn een gekend beeld in onze straten. Lokale besturen zorgen voor de praktische organisatie en innen daarvoor standgelden van de verschillende standhouders.

Aan het proces van bepalen en innen van standgelden zijn verschillende risico’s verbonden. Eén van deze risico’s is dat niet alle ontvangen standgelden bij het lokaal bestuur terecht komen.

Vaststellingen

Er werden bij geen enkel bestuur indicaties van fraude aangetroffen, maar wel diverse knelpunten:

  • er is geen of onvoldoende registratie van de noodzakelijke informatie;
  • er is weinig of geen controle op de aanwezige registratie;
  • markt- en kermisleiders bekleden vaak een monopoliepositie;
  • er ontbreken specifieke deontologische richtlijnen ter ondersteuning van personeelsleden in dit kwetsbare proces;
  • er is geen continuïteit van het proces door het ontbreken van uitgeschreven processen.