Globaal rapport - thema-audit Systeem i

Audit Vlaanderen voerde in de periode februari 2019 – maart 2020 een thema-audit uit over het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een systeem i-rekening bij twaalf OCMW’s. Net als het budgetbeheerproces is het systeem i-proces kwetsbaar voor onregelmatigheden. 

Voorpagina globaal rapport TA Systeem i
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport lees je wat de belangrijkste aandachtspunten en conclusies zijn gelinkt aan het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een systeem i-rekening.

Aanpak

Deze thema-audit onderzocht hoe OCMW’s het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een systeem i-rekening aanpakt. Audit Vlaanderen ging na of het bestuur zich bewust is van de risico’s die verbonden zijn aan het systeem i-proces en of hiervoor gepaste beheersmaatregelen zijn genomen. Ook de aanpak van organisatiebeheersing binnen de   organisatie kwam aan bod.

Vaststellingen

De algemene conclusie van deze thema-audit is dat er nog verschillende risico’s onvoldoende beheerst zijn. Zo ontbreekt vaak een duidelijk beleidskader voor het openen van systeem i-rekeningen, is er weinig aandacht voor het vierogenprincipe binnen de verschillende processtappen en is er onvoldoende transparantie ingebouwd bij het uitvoeren van betalingen, maar ook bij het uitkeren van het zakgeld.

Aan de slag

Om met de belangrijkste aandachtspunten van de thema-audit ‘Systeem i’ aan de slag te kunnen gaan, ontwikkelde Audit Vlaanderen een beknopte vragenlijst als zelfevaluatie-instrument (download in PowerPoint of PDF)

Daarnaast werd tijdens de audits gebruik gemaakt van data-analyse om eventuele onregelmatigheden (knipperlichten) bij het beheer van de systeem i-rekeningen op te sporen. Dit instrument is beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan. Alle instructies hiervoor vind je ook terug bij de zelfevaluatie-instrumenten.

Audit Vlaanderen trof bij de geauditeerde besturen ook een aantal goede praktijken aan die andere lokale besturen kunnen inspireren bij het uitbouwen van hun systeem i-proces. Deze zijn te vinden in de databank van de goede praktijken.