Globaal rapport tweede reeks organisatie-audits

Zowel de voorbereidingen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus als de verdere integratie van gemeentelijke en OCMW-organisaties vragen voldoende aandacht voor de beheersing van belangrijke risico’s. Audit Vlaanderen bundelde daarom enkele belangrijke lessen uit de organisatie-audits van de laatste jaren in een globaal rapport. Ook bepaalde aandachtspunten uit de thema- en forensische audits komen aan bod.

 
Voorblad globaal rapport tweede reeks organisatie-audits
Klik op de afbeelding om het rapport te lezen
Globaal rapport

De overkoepelende bevindingen uit de organisatie-audits uitgevoerd tussen augustus 2015 en december 2018 zijn gebundeld in een globaal rapport. Dit rapport staat hoofzakelijk stil bij drie belangrijke topics:

  • doelgericht werken en monitoren;
  • organisatiebeheersing systematisch aanpakken;
  • financiële processen adequaat beheersen.
Aanpak

De Leidraad Organisatiebeheersing is het referentiekader voor organisatie-audits. Deze audits gaan na of een organisatie over de sturings- en beheersinstrumenten beschikt om goed te functioneren. Vooral de managementprocessen en de ondersteunende processen komen aan bod, deze creëren immers de voorwaarden om de kernprocessen goed te kunnen uitvoeren.

Aan de slag

Om besturen te ondersteunen bij een adequate opmaak van het doelstellingenkader werkte Audit Vlaanderen samen met ABB, VVSG en VVP twee ondersteunende nota’s uit.

Hier vindt u ondersteunende instrumenten voor de uitvoering van een zelfevaluatie op basis van de Leidraad Organisatiebeheersing.

Daarnaast trof Audit Vlaanderen goede praktijken aan. Deze zijn te vinden in de goedepraktijkendatabank.

 
Vaststellingen

De afgelopen jaren hebben de lokale besturen met succes inspanningen geleverd om hun werking te versterken. Er is vooruitgang tegenover de eerste reeks organisatie-audits. De audits tonen verschillende zaken aan:

  • hoewel er duidelijke vooruitgang is, vervatten nog te weinig lokale besturen hun volledige werking in doelstellingen. Dit bemoeilijkt een degelijke aansturing van de organisatie. Ook de monitoring kan een stuk sterker worden uitgebouwd;
  • op vlak van de algemene aanpak van organisatiebeheersing is er vooruitgang. Zo voeren meer en meer lokale besturen een zelfevaluatie uit;
  • globaal beheersen lokale besturen hun financiële processen vrij zwak. De forensische audits tonen aan dat dit in verschillende gevallen tot fraude leidt.