Globaal verslag - detectie-oefening Budgetbeheer

Naar aanleiding van het grote aantal vastgestelde (onbeheerste) risico’s in de thema-audit budgetbeheer, uitgevoerd van september 2017 tot januari 2019, besliste Audit Vlaanderen om een detectie-oefening budgetbeheer op te starten bij 60 bijkomende lokale besturen.

Doelstellingen

Deze detectie-oefening was een geassisteerde zelfevaluatie (geen audit) en beoogde het bereiken van twee doelstellingen:

  1. Zelfinschatting van het budgetbeheerproces: besturen helpen bij het uitvoeren van een gestructureerde zelfinschatting, om zo de stappen van het budgetbeheerproces in kaart te brengen waarvoor bijkomende beheersmaatregelen (om een meer afdoende risicoafdekking te realiseren) nodig kunnen zijn.
  2. Data-analyse: via enkele elementaire controleregels op vier sets van gegevens (waarover het lokaal bestuur beschikt of kan beschikken) knipperlichten zichtbaar maken die kunnen wijzen op mogelijke onregelmatigheden en/of fouten, maar die ook verklaarbaar kunnen zijn. Het lokaal bestuur bekijkt zelf welke knipperlichten het verder wil onderzoeken, tot welke bevindingen dit leidt en welke acties aangewezen zijn.
Globaal verslag

Elk betrokken lokaal bestuur ontving een individueel verslag met daarin de resultaten van de zelfinschatting en van het zelfonderzoek.

Door middel van een globaal verslag wil Audit Vlaanderen de lokale besturen die nog niet betrokken werden bij de thema-audit of de detectie-oefening aanzetten om kritisch te kijken naar hun proces van budgetbeheer. Hiervoor werden de in de detectie-oefening gebruikte instrumenten beschikbaar gesteld. Zo kan elk lokaal bestuur, op een zelf gekozen tijdstip, de zelfinschatting van het budgetbeheerproces uitvoeren en zelf de knipperlichten detecteren op basis van de data-analysetool.

Detectie-oefening Budgetbeheer - globaal verslag
Klik op de afbeelding om het globaal verslag te lezen.