Goede praktijken

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere lokale besturen. Wanneer deze werkmethoden een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan en goedgekeurd worden, noemen we ze goede praktijken. Mits de leidinggevende van het lokaal bestuur de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze ter beschikking online.