Jaarverslag 2019

Audit Vlaanderen draaide in 2019 op volle toeren. Met dit jaarverslag blikken we graag even terug op de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.  

In 2019 voerde Audit Vlaanderen 74 audits uit bij de lokale besturen. Sinds de oprichting in 2014 werden in totaal al meer dan 370 auditrapporten over lokale besturen opgesteld. Daarmee werd de doelstelling om gedurende de legislatuur 2014-2019 in elke gemeente en provincie een audit uit te voeren ook grotendeels behaald.  

Bij de Vlaamse administratie werden in 2019 37 audits uitgevoerd. We besteden steeds meer aandacht aan de aanpak van risicomanagement om de maturiteit van de organisaties binnen de Vlaamse administratie nog meer te laten groeien. 

Het is de bedoeling dat de lokale besturen en de Vlaamse administratie hun organisatiebeheersing blijven uitbouwen. Audit Vlaanderen wil hierbij zijn partnerrol blijven vervullen en neemt deze rol in de eerste plaats op door audits te blijven uitvoeren. De beschikbare auditcapaciteit zal ook in de beleidsperiode 2020-2024 ingezet worden om een zo goed mogelijke afdekking van het auditwerkterrein te bereiken. 

Audit Vlaanderen blijft daarnaast ook inzetten op de ondersteunende en sensibiliserende rol naar lokale besturen en de Vlaamse administratie. Dit gebeurt via de publicatie van globale rapporten en goede praktijken, de organisatie van studienamiddagen en workshops in samenwerking met de provinciale bestuursscholen, VVSG en ABB. 

Het doel van onze audits en sensibiliseringsacties is om lokale besturen en de Vlaamse administratie sterker te maken in hun organisatiebeheersing en zo mee te bouwen aan vertrouwen in de overheid. Audit Vlaanderen is trots op wat er de laatste zes jaar bij de lokale besturen en de voorbije achttien jaar bij de Vlaamse administratie gerealiseerd werd. We bedanken dan ook graag alle collega’s voor hun inzet en loyale medewerking.