Leidraad voor de Vlaamse administratie

De leidraad interne controle/organisatiebeheersing voor de Vlaamse administratie werd in 2008 geïntroduceerd. In 2014 onderging de Leidraad een actualisatie. De herwerkte Leidraad interne controle/organisatiebeheersing trad op 1 januari 2015 in werking. Naast de globale leidraad, is er ook een samenvattende managementleidraad met daarin de doelstellingen rond organisatiebeheersing. Dit moet nagestreefd worden om te komen tot een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle organisatie.

Meer informatie over organisatiebeheersing bij de Vlaamse overheid vindt u hier.

Leidraad Vlaamse overheid

Meer weten?

Op deze pagina is praktische informatie te vinden over de verschillende thema's uit de Leidraad.