Lokale besturen: nieuwsbrief nr 18 (mei 2020)

Programma cyberveilige gemeenten - een ICT-veiligheidsaudit voor elk lokaal bestuur

Je bestuur laten functioneren zonder ICT is stilaan ondenkbaar, maar ben je wel voldoende beschermd? Sinds de coronacrisis is die vraag nog relevanter geworden. Zou je graag laten testen of je bestuur voldoende gewapend is tegen hackers? Dat kan en hoeft niet duur te zijn. De Vlaamse overheid betaalt tot einde 2021 via cofinanciering een groot deel van jouw ICT-veiligheidsaudit. Een basisaudit kost minder dan 2.000 euro en deze kun je bovendien zelf nog aanvullen.

Ook aan oplossingen is gedacht! In elke audit is minstens één dag begeleiding inbegrepen om de meest prioritaire verbeterpunten aan te pakken. Onder meer de digitale toolbox cyberveiligheid die VVSG de komende twee jaar samenstelt, kan hierbij inspiratie bieden.

Neem dus snel contact op met de auditfirma's uit de raamovereenkomsten van Audit Vlaanderen.

Infosessies over dit aanbod via Microsoft Teams

Audit Vlaanderen organiseert op 26 mei 2020 en 3 juni 2020 om 14 uur infosessies over ICT-veiligheidsaudits. Tijdens deze infosessies lichten we het aanbod toe en krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen. De infosessies worden georganiseerd via Microsoft Teams. Wens je deel te nemen? Schrijf je dan hier in.

Overzicht van de betrokken auditfirma's en hun prijzen (afname moet in onderstaande volgorde gebeuren)

Tot uiterlijk 8 juni 2020 kan nog worden besteld op de huidige raamovereenkomst:

Auditfirma
(in cascade)
Door het lokaal bestuur te betalen voor een basisaudit Contactgegevens
EY 1.669,80 euro yannick.scheelen@be.ey.com 
Deloitte 1.875,50 euro

beauditvlcyber@deloitte.com

PWC 2.504,70 euro pascal.tops@be.pwc.com

Intussen zijn ook de details gekend voor bestellingen op de nieuwe raamovereenkomst:

Auditfirma
(in cascade)
Door het lokaal bestuur te betalen voor een basisaudit Contactgegevens
Deloitte 1.817,02 euro

beauditvlcyber@deloitte.com

EY 1.591,15 euro

yannick.scheelen@be.ey.com

Grant Thornton 1.429,41 euro michael.eeckhaut@be.gt.com

Dit aanbod rond ICT-veiligheidsaudits maakt deel uit van het programma Cyberveilige gemeenten en bundelt een aantal initiatieven. Zo kan je bijvoorbeeld de ICT-veiligheidsaudits inbedden in een ruimer traject, dankzij de samenwerking tussen VVSG en HOWEST die het mogelijk maakt om een laatstejaarsstudent Cyberveiligheid te laten langskomen. Dit aanbod is complementair aan de audits.

Meer weten over het programma Cyberveilige gemeenten?
Meer weten over deze ICT-veiligheidsaudits?
Meer weten over de huidige raamovereenkomst? Meer weten over de nieuwe raamovereenkomst?

> terug naar begin

Nieuwe raamovereenkomst voor auditdiensten

Recent werd de raamovereenkomst voor afname van auditdiensten vernieuwd. Audit Vlaanderen gebruikt deze raamovereenkomst ter aanvulling van de interne personeelscapaciteit en expertise. Als partners van lokale besturen en de Vlaamse administratie hebben Audit Vlaanderen en Het Facilitair Bedrijf in het bestek opnieuw de mogelijkheid opgenomen dat ook bepaalde andere organisaties op basis van deze raamovereenkomst auditoren kunnen inschakelen voor het uitvoeren van audits.

Klik hier voor meer info over de beschikbare percelen en voor de contactgegevens van de betrokken auditfirma's

De belangrijkste informatie over deze raamovereenkomst staat per perceel online. Indien je meer informatie wenst over bovenstaande, of een specifieke vraag hebt, neem contact op met Facilipunt (online, via 32000@vlaanderen.be of via 02 553 20 00). 
Heb je geen toegang tot de informatie? Vraag ze dan ook via Facilipunt.

klik hier voor meer info.

> terug naar begin

Audits in tijden van het coronavirus

Bij elke audit gaat Audit Vlaanderen na of er een kader is om te werken aan organisatiebeheersing en of er (tijdig) gerapporteerd wordt over organisatiebeheersing. Volgens het Decreet Lokaal Bestuur moet deze rapportering jaarlijks gebeuren voor 30 juni. De vraag werd gesteld of de deadline voor 30 juni behouden blijft, gegeven de uitzonderlijke situatie.

We beseffen dat heel wat besturen momenteel prioriteit moeten geven aan crisismanagement en het nemen van maatregelen die bij de opmaak van de meerjarenplannen niet voorzien waren. We stemmen de planning van onze audits ook af op de gewijzigde situatie. Zo is de thema-audit gezinszorg uitgesteld tot (minstens) het najaar.

Het is niet de taak van ons agentschap om tijdelijke uitzonderingen toe te staan op bepaalde regelgeving. Waar we ons wel toe engageren, is dat we de nodige consideratie aan de dag zullen leggen bij de beoordeling van de situatie. Een beperkt uitstel van die rapportering kan dus in een aantal gevallen logisch zijn.

Bovendien is bij de beoordeling van de aanpak van organisatiebeheersing de laatste rapportering slechts één van de elementen die we meenemen, naast eerdere rapporteringen, de aanwezigheid van een degelijk kader, een zelfevaluatie of andere recente analyse van de sturende en ondersteunende processen...

Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat er dit jaar geen rapportering meer zou komen. Ook in uitzonderlijke tijden is het van belang verantwoording af te leggen over de beheersing van de organisatie.

> terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> terug naar begin