Lokale besturen: nieuwsbrief nr 20 (november 2020)

Veilig in een digitale wereld?

In minder dan een jaar tijd is onze werkwereld veranderd. We werken allemaal anders. De coronamaatregelen hebben onder meer het thuiswerken en de vragen om digitale dienstverlening een versnelling hoger doen schakelen. Dit noodzaakt ons om met andere ogen te kijken naar de uitdagingen op het vlak van ICT en het belang van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving. Maar doen we dat ook voldoende?

Een ICT-veiligheidsaudit is een goede manier om de grootste technische aandachtspunten voor uw bestuur in kaart te brengen. In het kader van Cyberveilige gemeenten kan u dergelijke ICT-veiligheidsaudit dit en volgend jaar bestellen met cofinanciering van de Vlaamse overheid.

De ICT-veiligheidsaudit biedt u ook de mogelijkheid om minstens 1 dag in contact te komen met experten op het vlak van ICT en ICT-beveiliging. Zij kunnen onder meer helpen om de vastgestelde problemen concreet aan te pakken. Uw bestuur bepaalt zelf in samenspraak met hen en in functie van de grootste noden waar die expertise voor wordt ingezet.

ICT-veiligheid gaat uiteraard over meer dan enkel de technische aspecten. Zo kan er ook aandacht gaan naar het sensibiliseren en opleiden van de mens achter de computer. Er kan ook worden besproken welke strategieën mogelijk zijn voor de uitdagingen of veranderingen die op uw bestuur afkomen. Een simulatie van een randsomware-incident aan het management en eventueel ook aan het politieke niveau, behoort tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de betrokken auditfirma’s. Zo krijg u een goed beeld van de mogelijke meerwaarde en is uw bestuur bij een incident niet onvoorbereid.

Meer info? Neem een kijkje op deze pagina.

terug naar begin

Planning 2020-2021

Momenteel lopen er verschillende reeksen van auditopdrachten: de interbestuurlijke audit rond leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, de audits rond geldmiddelen, informatiebeveiliging en standgelden. Recent zijn ook een aantal nieuwe reeksen opgestart: de audit van de monitoring van het meerjarenplan, omgevingsvergunningen, financiële processen m.b.t. aankopen en financiële processen m.b.t. personeelskosten. Daarnaast blijft Audit Vlaanderen ook forensische en organisatie-audits uitvoeren.  

De planning van 2021 zal verder aan bod komen op het auditcomité van december. Normaal gezien zal er in 2021 ruimte gemaakt worden voor een audit van de technische dienst van de lokale besturen. Deze belangrijke dienst van veel gemeenten kwam nog maar weinig aan bod de afgelopen jaren. Onder meer uit een aantal forensische audits bleek evenwel dat er binnen die dienst belangrijke risico's zijn. De selectie van de besturen zal gebeuren op basis van een risicoanalyse. Voor de piloten zijn we echter op zoek naar één of meerdere besturen die zich voor deze audit kandidaat willen stellen. U kan dit doorgeven via audit@vlaanderen.be.

terug naar begin

Ontvang een feedbackrapport van het ABB bij elke digitale rapportering

Lokale besturen kunnen zich voortaan abonneren om van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) automatisch een feedbackrapport te ontvangen over elk digitaal rapport dat ze aanleveren.

Dit feedbackrapport bevat een samenvatting van de financiële en beleidsmatige gegevens uit die rapporteringen. Zo kan elk bestuur nagaan welke financiële en beleidsmatige informatie (uitgaven, ontvangsten, beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, rapporteringscodes) het via de digitale rapportering heeft doorgestuurd. Met dit rapport kan een bestuur niet enkel de cijfers zien, maar bijvoorbeeld ook controleren of de externe rapporteringscodes voor de verantwoording van specifieke subsidies correct zijn doorgegeven.

Inschrijven kan via deze link.

terug naar begin

Goede praktijken voor lokale besturen

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig goede praktijken vast die inspiratie kunnen bieden voor andere lokale besturen. De afgelopen maanden werden er maar liefst 29 nieuwe goede praktijken gepubliceerd. Hieronder vindt u een overzicht.

Voor de thema-audit Geldmiddelen:
Voor de thema-audit Sportinfrastructuur bij lokale besturen:
Voor de thema-audit Systeem i:
Organisatie-audits:

terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

terug naar begin