Lokale besturen: nieuwsbrief nr 22 (juni 2021)

Globaal rapport thema-audit Geldmiddelen

In 2019 identificeerde Audit Vlaanderen samen met Vlofin, VVSG en Agentschap Binnenlands Bestuur 19 financiële processen van lokale besturen. Uit een risicoanalyse op die financiële processen bleek dat het proces geldmiddelen het meest aangewezen onderwerp was voor de eerste thema-audit specifiek over financiële processen. Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit deze thema-audit weer in een globaal rapport.

Wat was de scope van deze thema-audit?

Deze thema-audit ging na of de besturen strategisch nadenken over hoe ze willen omgaan met hun geldmiddelen. Er werd ook nagegaan of de lokale besturen hun geldmiddelen op een actieve, gestructureerde, integere, doordachte en transparante wijze plannen en beheren. Tevens werd onderzocht in welke mate lokale besturen beschikken over effectieve maatregelen om hun geldmiddelen operationeel op een efficiënte en adequate wijze te beheren.

Geldmiddelen omvatten leningen, beleggingen, kassa’s en bankrekeningen. De audit werd uitgevoerd bij de hele ‘groep’ van het lokaal bestuur (stad/gemeente of provincie, OCMW en indien van toepassing ook de autonome gemeente- of provinciebedrijven (AGB’s of APB’s).

Bevindingen van de audits

De lokale besturen beheersen de risico’s bij het beheer van hun geldmiddelen veelal relatief goed, maar hebben daarbij vooral aandacht voor de grote materialiteiten en vaak zijn ze voor het beheer en opvolging afhankelijk van één of enkele personen.

De voornaamste globale aandachtspunten zijn:

 • Zet sterker in op gedeeld eigenaarschap bij het beheer van geldmiddelen.
 • Werk meer planmatig en kijk voldoende vooruit bij het inschatten van de financiële toestand.
 • Denk meer strategisch na over de mogelijke keuzes en de impact van de beslissingen over leningen (en beleggingen)
 • Focus nog meer op fraudebestendigheid (noot: bij geen enkel geauditeerd lokaal bestuur werd fraude vastgesteld)

> terug naar begin

Globaal rapport thema-audit Monitoring Meerjarenplan

Uit de organisatie-audits van de afgelopen jaren blijkt dat monitoring één van de belangrijkste structurele verbeterpunten is voor lokale besturen. In september 2020 maakten de meeste lokale besturen van Vlaanderen een eerste opvolgingsrapportering over hun meerjarenplan op. Dit was voor Audit Vlaanderen dan ook het geschikte moment om na te gaan hoe de lokale besturen de monitoring van hun meerjarenplan aanpakken. 

De belangrijkste vaststellingen van deze thema-audit tonen aan dat de 14 geauditeerde lokale besturen stappen vooruit zetten m.b.t. de monitoring van hun meerjarenplan, maar dat er nog werk aan de winkel is.

Lees alle resultaten van deze thema-audit in het globaal rapport.

> terug naar begin

Opvolgingsronde aanbevelingen 2021 gestart

Naar jaarlijkse gewoonte volgt Audit Vlaanderen tussen juli en september aanbevelingen op bij lokale besturen. In 2021 zal Audit Vlaanderen rond de 130 aanbevelingen opvolgen bij ongeveer 30 lokale besturen. De geselecteerde besturen kregen hier in de week van 14 juni 2021 een e-mail over. De aanbevelingen die opgevolgd worden, komen voornamelijk uit forensische audits of uit audits waarbij het rapport aan ABB werd bezorgd.

Vanaf dit jaar beoordeelt Audit Vlaanderen naast de opvolging van de aanbevelingen ook de aanpak van organisatiebeheersing. Dit naar analogie met de beoordeling van organisatiebeheersing bij auditopdrachten. De rapporten over de opvolging van de aanbevelingen zullen actief openbaar gemaakt worden volgens het afsprakenkader dat samen met de lokale besturen werd opgemaakt.

> terug naar begin

Jaarverslag: terugblik op een bijzonder 2020

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar van mondmaskers dragen, handen ontsmetten en afstand houden. De wereldwijde pandemie zorgde voor een nieuwe manier van leven én werken, ook bij Audit Vlaanderen. En hoewel 2020 op alle vlakken anders was, kunnen we toch met een tevreden gevoel terugblikken op een jaar vol mooie resultaten. We bedanken graag alle geauditeerde organisaties en onze medewerkers voor de bijzonder goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Benieuwd naar welke resultaten Audit Vlaanderen neergezet heeft in 2020? Neem dan een kijkje in ons jaarverslag!

> terug naar begin

Welke auditreeksen lopen er momenteel?

Momenteel lopen er verschillende reeksen van auditopdrachten over diverse thema's. Een korte stand van zaken over elke auditreeks:

 • Thema-audit Omgevingsvergunningen
  Voor de thema-audit Omgevingsvergunningen zijn de laatste rapporten momenteel in afwerking. Er wordt al hard gewerkt aan het globaal rapport waarin de belangrijkste conclusies en interbestuurlijke aandachtspunten uit de 15 audits gebundeld zullen worden. Het globaal rapport zal naar verwachting half augustus 2021 gepubliceerd worden.

 • Thema audit Werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische dienst
  Deze thema-audit loopt bij de uitvoerende technische diensten van 11 lokale besturen. De focus ligt op werken in eigen beheer, van planning tot evaluatie. Intussen loopt het terreinwerk bij vier lokale besturen. Drie andere audits zijn deze week uit de startblokken geschoten.

 • Thema-audit Financiële processen m.b.t. aankopen
  Deze thema-audit is gestart in het najaar van 2020 en loopt tot na deze zomer. Deze thema-audit handelt over het vastleggen van kredieten, de boekhoudkundige verwerking en de financiële afwikkeling van aankopen, maar ook een aantal overkoepelende voorwaarden hierbij. De audits zijn momenteel volop in uitvoering.

 • Thema-audit Fusiebesturen
  Op 1 januari 2019 werden zeven nieuwe fusiebesturen opgericht. Dergelijke fusieoperatie heeft vanzelfsprekend een belangrijke impact op de organisatie, de dienstverlening en haar medewerkers.
  Audit Vlaanderen wil de geleerde lessen uit deze thema-audit meenemen voor de huidige én toekomstige fusiebesturen.
  Sinds eind april zijn de eerste audits opgestart.

 • Organisatie-audits bij autonome gemeentebedrijven
  Audit Vlaanderen startte in 2020 met organisatie-audits bij 'verzelfstandigde entiteiten'. In dat jaar werden een aantal grotere welzijnsverenigingen geauditeerd. Dit jaar vindt een organisatie-audit plaats bij vijf autonome gemeentebedrijven. Ook de governance en de opvolging van het autonoom gemeentebedrijf door het 'moederbestuur' zal daarin worden bekeken.

> terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> terug naar begin