Maturiteit risicomanagement

In 2019 zette Audit Vlaanderen verder in op het inschatten van de maturiteit van het risicomanagement en op de uitvoering van organisatie-audits binnen de Vlaamse administratie.

Gecumuleerd met de voorgaande jaren, was er eind 2019 bij 94% van de Vlaamse entiteiten een inschatting van de maturiteit van het risicomanagementen werd bij 85% van het werkterrein een organisatie-audit uitgevoerd.

Overzicht maturiteit risicomanagement
Overzicht maturiteit risicomanagement