Maturiteit risicomanagement

Audit Vlaanderen zet verder in op het inschatten van de maturiteit van het risicomanagement binnen de Vlaamse administratie.

Onderstaande tabel schetsten de evolutie bij 44 entiteiten en geven het gewogen gemiddelde voor enerzijds het proces van ‘risico-identificatie en -evaluatie’ en anderzijds het proces van ‘risicobeheer’ bij deze entiteiten.

Overzicht maturiteit risicomanagement
Overzicht maturiteit risicomanagement - risico-identificatie en -evaluatie 2021

 

Overzicht maturiteit risicomanagement - risicobeheer 2021