Maturiteitsmodel risicomanagement

Het maturiteitsmodel bestaat uit 12 verschillende elementen van risicomanagement. Het onderscheidt ‘risico-identificatie en –evaluatie’ en ‘risicobeheer’. Aan elk van de geëvalueerde elementen kent Audit Vlaanderen een maturiteitsinschatting toe, waarna een gewogen gemiddelde maturiteitsinschatting berekend wordt.

Maturiteitsmodel risicomanagement

Maturiteitsmodel risicomanagement