Organisatiebeheersing

De Leidraad Organisatiebeheersing is een instrument om organisaties te helpen om aan hun systeem van organisatiebeheersing te werken. Het is een uitgebreide gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing en beheersmaatregelen die ondersteuning kan bieden om een systeem van organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatieaudits.

Goede praktijken bij lokale besturen

Tijdens een audit stellen auditoren regelmatig werkmethoden vast die inspiratie kunnen bieden voor andere lokale besturen. Wanneer deze werkmethoden een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan en goedgekeurd worden, noemen we ze goede praktijken. Mits de leidinggevende van het lokaal bestuur de toestemming geeft, stelt Audit Vlaanderen deze ter beschikking online.

Aanpak voor organisatie-audits bij de Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen evalueerde in 2016 de aanpak van de in het verleden uitgevoerde organisatie-audits bij de Vlaamse administratie en werkte een meer risicogedreven aanpak uit. De basisfilosofie van de Leidraad organisatiebeheersing bleef hierbij behouden. Met deze aanpak wenst Audit Vlaanderen de entiteiten te stimuleren om hun verantwoordelijkheid rond het beheersen van de belangrijkste risico’s op te nemen.