Principes

Volgende principes dienen het richtsnoer te zijn voor het functioneren en optreden van alle auditoren van Audit Vlaanderen:

Onafhankelijkheid

 • Feitelijke en schijnbare onafhankelijkheid
 • Verantwoording afleggen
 • Beïnvloeding en belangenconflicten
 • Logistieke ondersteuning door de geauditeerde

Objectiviteit

 • Onbevooroordeeld
 • Omgang met giften en geschenken

Bekwaamheid

 • Collegialiteit
 • Eerlijk handelen
 • Correctheid
 • Voorkennis
 • Zorgvuldigheid
 • Loyauteit
 • Spreekrecht en spreekplicht
 • Geheimhoudingsplicht

Partner van het management