Procesaudits

Wat is een procesaudit?

Een procesaudit evalueert een specifiek proces binnen een Vlaamse entiteit. Procesaudits worden alleen uitgevoerd bij de Vlaamse administratie.

Bij procesaudits identificeert Audit Vlaanderen de risico’s van een proces en gaat het auditteam na in welke mate de bestaande beheersmaatregelen de geïdentificeerde risico’s inperken. Wanneer de beheersmaatregelen de risico’s op onvoldoende wijze beheersen, formuleert Audit Vlaanderen aanbevelingen of verbeterpunten ter verbetering van de werking van het proces.

Planning 2020

Dit is de planning van procesaudits in 2020. De selectie van entiteiten is gebaseerd op een macro-risicoanalyse. De keuze van het te auditeren kernproces gebeurt op basis van een micro-risicoanalyse, die opgesteld wordt in overleg met de agentschappen/departementen.

Planning 2020 - Procesaudits bij Vlaamse entiteiten
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

Informatie Vlaanderen

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)

Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) en Opgroeien

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Sport Vlaanderen

Zorg en Gezondheid (uitgesteld)

Toerisme Vlaanderen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Reserveopdrachten

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)