Protocollen in verband met de elektronische mededeling van persoonsgegevens

Federale Interneauditdienst (FIA): 12-01-2020 - Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Interneauditdienst en Audit Vlaanderen betreffende uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van auditwerkzaamheden op basis van en conform hun wettelijke opdrachten.

 

 
Functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO)
Telefoon

02 553 45 55