Samenwerken met andere controle-actoren bij de lokale besturen in 2019

Samenwerking met interne auditdiensten van lokale besturen in 2019

Een aantal lokale besturen beschikken over een eigen interne auditdienst. In 2019 werd de Quality Assurance Review afgerond bij de interne auditdienst van de provincie Antwerpen. Quality Assurance Reviews zijn audits van de auditdiensten.

Daarnaast was er op verschillende momenten informeel contact met deze interne auditdiensten (bv. adviesgroep, voorbereiding nieuwe audits, enz.).

Globale afsprakennota single audit

Op 10 mei 2017 werd de globale afsprakennota single audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen ondertekend. De nota bevat afspraken tussen de Inspectie van Financiën, het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Audit Vlaanderen en de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen.

Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

ABB en Audit Vlaanderen hebben allebei taken gericht op lokale besturen. Het is belangrijk om die taken op elkaar af te stemmen. Daarom is er in 2014 een afsprakennota opgemaakt. De laatste bijwerking is ondertekend op 14 september 2017.

Onder meer op volgende domeinen wordt er samengewerkt met ABB:

  • Voor de start van elke audit neemt Audit Vlaanderen contact op met ABB, met de vraag of er vanuit ABB m.b.t. de geplande audit bijzondere aandachtspunten zijn voor het te auditeren bestuur. Zijn er bijvoorbeeld systematische klachten over het niet naleven van de regelgeving?
  • Wanneer tijdens een audit ernstige schendingen van het recht worden vastgesteld, bezorgt Audit Vlaanderen het auditrapport aan ABB.
  • ABB is betrokken bij de adviesgroep die specifiek werd opgericht voor de selectie en opvolging van de thema-audits bij lokale besturen.
  • ABB en Audit Vlaanderen organiseren samen met de gouverneurs studienamiddagen waar de globale rapporten worden toegelicht.