Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 36 (december 2015)

  1. Resultaten van de bevraging over het netwerk organisatiebeheersing
  2. De thema-audit Projectmanagement
  3. Nieuwtjes

 

Audit Vlaanderen

1. Resultaten van de bevraging over het netwerk organisatiebeheersing

In november 2015 bezorgde Audit Vlaanderen een bevraging aan de ankerpunten organisatiebeheersing om te peilen naar de manier waarop het netwerk organisatiebeheersing in de toekomst best kan georganiseerd worden.

30 ankerpunten bezorgden ons een antwoord. Uit de antwoorden blijkt dat:

  • de ankerpunten willen dat het netwerk 2 keer per jaar georganiseerd wordt;
  • een netwerksessie best bestaat uit de combinatie van een plenaire sessie met een verdere uitdieping in workshops;
  • de ankerpunten de gelegenheid willen om nuttige contacten te leggen met collega’s;
  • tijdens de netwerksessies best goede praktijken en concrete audits rond algemene onderwerpen, zoals de thema-audit informatiebeveiliging aan bod komen.

Audit Vlaanderen zal zoveel mogelijk rekening houden met deze resultaten voor de organisatie van de netwerken vanaf 2016.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

2. De thema-audit projectmanagement

De thema-audit Projectmanagement heeft als doel de aanpak van de projecten bij de Vlaamse administratie verder te professionaliseren. Tijdens de voorbije maanden werden in het kader van deze thema-audit 7 audits van entiteitsoverschrijdende projecten uitgevoerd. Elk van de geauditeerde projecten ontvangt een eigen rapport en er wordt een globaal rapport opgemaakt, dat algemene bevindingen en aanbevelingen op het niveau van de Vlaamse administratie zal bevatten. Dit globaal rapport zal begin 2016 ter beschikking zijn.

Volgende projecten werden geauditeerd:

  • Versnellen Investeringsprojecten,
  • Modern HR-beleid,
  • 100 jaar Groote Oorlog,
  • Gemeenschappelijk dienstencentrum,
  • Boekhoudkantoor en Sociaal Secretariaat,
  • Geïntegreerd ondernemersloket,
  • Fusie Agentschap en Departement Landbouw en Visserij,
  • Integratie (aanlsuitingsprojecten) Vlimpers.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

3. Nieuwtjes

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

 Vrolijk kerstfeest van Audit Vlaanderen

 

> terug naar begin