Vacatures

Ontdek hier alle openstaande vacatures bij Audit Vlaanderen.

Auditor

Ben jij een geboren analist met een kritische geest die heldere syntheses maakt? Hou je van diverse professionele contacten en maak je graag van heel Vlaanderen je werkterrein? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Als auditor krijg je te maken met een veelheid aan maatschappelijk relevante processen bij lokale besturen en agentschappen van de Vlaamse overheid. Audit Vlaanderen wil een partnerrol vervullen ten opzichte van haar belanghebbenden. Voor audits bij lokale besturen en de Vlaamse administratie gaat het om verwachtingen bij de auditcomités, het management, de personeelsleden en de politiek verantwoordelijken. 

Je zal als auditor voortdurend geconfronteerd worden met verschillende (en soms tegenstrijdige) verwachtingen van diverse belanghebbenden. Iedere belanghebbende bekijkt de auditfunctie immers vanuit zijn of haar eigen standpunt, behoefte en taakstelling. Dat vereist enerzijds de juiste communicatievaardigheden en overtuigingskracht en anderzijds de nodige gedragenheid en aanvaarding van een centrale auditfunctie. Als auditor zal je sterk moeten inzetten op het verkrijgen en behouden van een breed draagvlak, zowel op politiek niveau als bij het management. 

Je kunt solliciteren tot en met 28 maart 2021.

IT-auditor

Ben je een geboren analist met een kritische geest die heldere syntheses maakt? Hou je van diverse professionele contacten en maak je graag van heel Vlaanderen je werkterrein? Ben je ICT-minded en vertrouwd met ICT in de ruime zin? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

Als IT auditor voer je vooral ICT-audits, ICT-gerelateerde audits en/of audits met ICT-elementen uit. Daarnaast ondersteun je diverse audits met raad en daad op het vlak van data-analyses (inclusief proces mapping). Zo help je de scope af te bakenen, uitspraken te doen over de risicobeheersing omtrent gedigitaliseerde processen en het testwerk effectiever en efficiënter te maken bij traditionelere thema- en procesaudits.

Als IT auditor verzamel en transformeer je gegevens via zelf samengestelde macro’s en business intelligence-platformen. Je wordt intensief opgeleid om ICT-risico’s goed te kunnen inschatten en de beheersing ervan te evalueren met behulp van de internationale raamwerken zoals ISO27002, COBIT en ITIL. Je beheert de gegevens die we gebruiken voor onze risicoanalyses en zorgt voor analyse- en visualisatietools. Zo kunnen we met die gegevens nuttige informatie genereren voor andere auditoren. Je brengt ten slotte je ICT-kennis en -vaardigheden over aan minder gespecialiseerde collega’s.

Je kunt solliciteren tot en met 28 maart 2021.

Over Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van audits.Audit Vlaanderen voert verschillende soorten audits uit: organisatie-audits, thema-audits, proces-audits, ad-hoc audits,interbestuurlijke audits en forensische audits.