Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 40 (december 2017)

  1. Workshops risicomanagement en netwerk organisatiebeheersing 
  2. De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 over audit en organisatiebeheersing
  3. Nieuwe locatie van Audit Vlaanderen

 

Scheidingsbalk

1. Workshops risicomanagement en netwerk organisatiebeheersing

Op het netwerk organisatiebeheersing in april 2017 stelde Audit Vlaanderen haar nieuwe aanpak van de organisatie-audits voor. Voornamelijk de eerste stap binnen deze aanpak, de maturiteitsinschatting van het risicomanagement, houdt velen wakker. Naar aanleiding hiervan, werd aan de deelnemers gevraagd om hun noden en bekommernissen rond dit onderwerp te melden. Audit Vlaanderen ging hiermee aan de slag en organiseerde op 24 november 2017 en 8 december 2017 drie workshops over risicomanagement. In totaal namen ongeveer 40 medewerkers deel die betrokken zijn bij de uitbouw van risicomanagement bij de verschillende entiteiten. Tijdens deze workshops werden niet alleen praktische tips & tricks meegegeven, maar konden de deelnemers ook ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen uit enkele goede praktijken die werden voorgesteld. Audit Vlaanderen hoopt hiermee de betrokkenen te motiveren om te blijven werken aan een professioneel en integraal risicomanagement op maat van hun organisatie.

Aangezien deze workshops pas afgesloten zijn en dit een groot succes was, beslist Audit Vlaanderen om het netwerk organisatiebeheersing, dat normaal gezien gepland was op 18 januari 2018, uit te stellen tot mei 2018.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

2. De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 over audit en organisatiebeheersing

De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 heeft gevolgen voor de ondernemingsplannen. De doelstelling voor organisatiebeheersing in de ondernemingsplannen werd licht gewijzigd:

“Het ondernemingsplan bevat de acties gericht op het realiseren van doelstellingen zoals bepaald door de Vlaamse Regering. Hierbij worden minstens de acties vermeld die enerzijds gericht zijn op het verhogen van de maturiteit van het risicomanagement en op het versterken van de organisatiebeheersing/interne controle van de eigen organisatie en anderzijds de wijze waarop de entiteit omgaat met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen”.

Dit heeft de Vlaamse Regering beslist in de nota over Audit en organisatiebeheersing (VR 20172209 DOC0916/1 en 2).

De Vlaamse regering besliste daarnaast dat de globale auditrapporten over thema-audits bij de Vlaamse administratie voortaan op de website van Audit Vlaanderen worden gepubliceerd.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

3. Nieuwe locatie Audit Vlaanderen

Eind november 2017 verhuisde Audit Vlaanderen naar het Herman Teirlinckgebouw te Brussel. Het nieuw adres is Havenlaan 88, bus 24, 1000 Brussel.

> Terug naar begin