Webinar 'Aanpak van subsidies door lokale besturen'

Let’s go Urban, Pukkelpop e.a.: subsidies liggen in de vuurlinie. Om de lokale besturen aan te moedigen om dit proces onder handen te nemen, organiseerden ABB, VVSG en Audit Vlaanderen een webinar dat doorging op 25 november 2021.

Tijdens het webinar kwamen de resultaten van de thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen aan bod.

Daarnaast getuigden medewerkers en mandatarissen van verschillende besturen over hoe zij binnen hun lokaal bestuur aan de slag gaan met de uitdagingen bij het toekennen van subsidies.

Hieronder kunt u het webinar (opnieuw) bekijken. Verder kunt u de slides van het webinar downloaden en vindt u nog een lijstje met alle interessante documenten die aan bod kwamen tijdens het webinar.