Werkinstrumenten voor de uitvoering van een zelfevaluatie o.b.v. de Leidraad

Audit Vlaanderen gaf reeds diverse workshops over de uitvoering van een (organisatiebrede) zelfevaluatie op basis van de Leidraad. In deze workshops kregen besturen concrete handvaten om zelf aan de slag te gaan in hun organisatie en projectmatig een zelfevaluatie uit te voeren. De instrumenten die gebruikt werden, staan gepubliceerd op de website van Audit Vlaanderen.

Over welke instrumenten gaat het?

  • De presentatie, met handvaten om een zelfevaluatie degelijk aan te pakken.

  • Een presentatie met kernwoorden per controledoelstelling ter ondersteuning bij de Leidraad. Per kernwoord zijn ook mogelijke risico’s opgelijst.

  • Een werkblad dat handig kan zijn om vaststellingen te capteren uit de zelfevaluatie.

  • Een werkblad met een mogelijke methodiek om de verbeteracties uit de zelfevaluatie te prioriteren (‘pair ranking’).